JFA

Vikingskipshuset i Oslo

Vikingatiden är namnet på järnålderns period i Norden mellan slutet av 700-talet till cirka 1100 efter Kristus. Begreppet viking gällde ursprungligen bara de människor som gick ut på plundringståg men många var också handelsman och upptäcktsresare. Vikingskipshuset är ett museum på Bygdøyhalvön i Oslo. Det är bäst känt för de 3 gamla vikingaskeppen som bevarats där. Men nu bygga man ett mer omfattande museum som också inkluderar många andra aspekter av vikings liv. Museets höjdpunkt är fartygen naturligtvis. Vikingaskeppen Tuneskeppet, Gokstadskeppet och Osebergsskeppet är kända över hela världen. Förutom fartygen finns föremål från Borre Högarna, ett stort gravfält daterad till 600-900 efter Kristus.

Beslutet att skapa ett speciellt museum med fokus på vikingar beslutades1913.

Vikingskipshuset designades av den kände norske arkitekten Arnstein Arneberg, som hade den vinnande design i en 1914 arkitektonisk tävling. Under 1920-talet avsatte det norska regering medel för att bygga utställningssalongen för Osebergsskeppet. 1932 byggdes utställningssalongen för både Tuneskeppet och Gokstadskeppet. Den sista utställningssalongen stod klar 1957. Till skillnad från de andra utställnings salonger innehåller den mindre föremål, mestadels från Osebergsskeppet. Och Vikingskipshuset är i sig en ikonisk kulturhistorisk byggnad som kommer att bevaras för kommande generationer.

Vikingskipshuset byggdes med en förväntan på att det skulle ha cirka 40 000 besökare per år. Under de senaste åren har det dock haft över 400 000 besökare per år. Detta överstiger långt kapaciteten i den nuvarande museibyggnaden. Dessutom är den ursprungliga byggnaden föråldrad. Arkeologiska föremål behöver särskild vård och en klimatkontrollerad miljö. Detta betyder inte bara att hålla en jämn temperatur utan också en jämn luftfuktighetsnivå. Och luften måste kontinuerligt filtreras så att föremålen inte skadas av mögelsporer och damm. Den nya byggnaden kommer att ha avancerade klimatkontrollsystem som en del av dess design. Det nya Vikingatida Museet kommer att vara klart 2025. I förväg demonteras, rengörs och repareras museet föremål från Vikingskipshuset.

Vikingaskeppen

Vikingaskeppen

Vikingaskeppen

Osebergsskeppet är det som är bäst kände utanför Norden.  Självaste skeppet är 21,5 meter lång och 5,10 meter bred.  Med ett segel på 90 kvadratmeter och en mast som var cirka 9–10 meter hög var fartyget mycket snabbt för sin tid. Dessutom hade skeppet 15 par århål och kunde roddas av 30 personer åt gången. Till skillnad från fördomar av viking ledare som tuffa karlar, innehöll Osebergsskeppet begravningen resterna av 2 kvinnor, en gammal och en i medelåldern. Det fanns också många dyrbarheter i gravkammare.

Det 23,5 m lång och 5.10 m bredd Gokstadsskeppet är det största bevarat norskt vikingaskepp. Liksom Osebergsskeppet hade Gokstadsskeppet både 16 århål och en mast med ett fyrkantigt segel på 110 kvadratmeter. Detta fartyg byggdes för handelsresor såväl som plundringståg. Gravkammaren innehöll resterna av en medelålders man såväl som många föremål.

Tuneskeppet är den tredje vikingaskeppet utställde vid Vikingskipshuset. Eftersom det inte är lika väl bevarat som de andra två fartygen är det svårare att uppskatta Tuneskeppets storlek. Den var antagligen cirka 18,7 meter lång med en bredd på 4,2 meter. Liksom Osebergsskeppet och Gokstadsskeppet var Tuneskeppet gjord av ekbrädor. Arkeologer har använt dendrokronologi, studien av trädringar, för att säkerställa att alla 3 fartyg byggdes under 800- och 900-talet, det vill säga under vikingatiden.

© 2020 JFA