Vasamuseet

Vasamuseet är ett maritimt museum vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm. Museet innehar det enda nästan helt intakta fartyg från 1600-talet som bärgats. Vasamuseet har sedan öppningen år 1990 blivit det mest besökta museet i hela Skandinavien.

Regalskeppet Vasa

Att regalskeppet Vasa kom att byggas är Gustav II Adolfs förtjänst. Han beslutade år 1620 om att den svenska flottan skulle återuppbyggas från det bedrövliga skick den var i. På bara fem år byggdes 25 nya skepp och det inköptes dessutom flertalet skepp ifrån Holland. År 1625 skrivs ytterligare ett kontrakt med holländska skeppsbyggare om att bygga fyra skepp varav ett av dessa skulle vara Vasa. Detta skulle bli det största skeppet i den svenska flottan och när Vasa var färdigbyggt två år senare hade det en vikt med utrustning på 1 200 ton. Vasa var 69 meter lång, 50 meter högt, hade tio segel, 64 kanoner och en massa utsmyckningar och närmare 700 skulpturer i olika färger. Det var en gigant till skepp som imponerade på de flesta.

Sommaren 1628 påbörjades tester av skeppet av amiral Klas Fleming. När Vasa låg förtöjd vid skeppsbron testades stabiliteten genom att låta 30 män springa från den ena sidan av skeppet till den andra. Detta upprepades flertalet gånger. Fartyget började kränga så mycket att testet avbröts. Fleming ansåg dock trots detta att Vasa var sjödugligt och någon månad senare var det dags för jungfruresan. Vasa skulle plocka upp 300 soldater och sedan segla mot Polen för att blockera en flodmynning. Denna plan gick dock snabbt i stöpet. Efter några meters färd krängde skeppet och efter en stund började Vasa kränga kraftigt på grund av vind vilket ledde till att vatten strömmade in genom kanonluckorna och Vasa började att sjunka fort. Detta ledde till uppskattningsvis mellan 30 och 50 personers död.

Bärgningen och uppkomsten av Vasamuseet

Man gjorde flera misslyckade försök i att bärga skeppet efter olyckan och gav upp. Man började istället bärga det man kunde, kanoner och annat värdefullt. Sedan dröjde det drygt 300 år innan någon började att leta efter skeppet igen. Denna någon var amatörarkeologen Anders Franzén som lyckades lokalisera Vasa år 1956. Man började planera en bärgning vilket skulle visa sig bli mycket komplicerat där man i 18 etapper kom att bärga Vasa. Detta efter mycket förarbete. Det sista lyftet gjordes den 24 april 1961. Ett tillfälligt museum, Wasavarvet, hade börjat byggas år 1959 och stod klart år 1961. Hit flyttade man Vasa för att visa upp för det svenska folket. År 1962 löste 439 300 människor biljett till det provisoriska museet för att se Vasa. Sedan började en lång period av återuppbyggnad och bevarande av skeppet. Vasa var relativt välbevarat, något som förklaras med att Stockholms hamn var till en bit in på 1900-talet tömningsplats för sopor och latriner, något som gjorde vattnet syrefattigt. Samtidigt börjades en byggnation av ett permanent museum till Vasa. Museet byggdes av NCC och invigdes sommaren 1990 av kung Carl XVI Gustaf. År 2011 firade bärgningen av Vasa 50 år och det året fick Vasamuseet över 1,2 miljoner besökare och fyra år senare hamnade Vasamuseet på niondeplats på TripAdvisors topp tio lista över de bästa museerna i världen.  Regalskeppet Vasa är världens bäst bevarade 1600-talsskepp och består till 98 procent av originaldelar. Detta efter omkring 390 år efter att skeppet sjönk.