JFA

The American Museum of Natural History

The American Museum of Natural History är ett naturhistoriskt museum beläget på Manhattan i New York. Museet är bland annat känt för sina dioramautställningar som visar uppstoppade djur i deras naturliga miljöer. Museet är världskänt och har i genomsnitt cirka fem miljoner besökare årligen. Museet är ett av världens största med sina 53 000 kvadratmeter, 28 sammanhängande byggnader och sina 45 permanenta utställningshallar. Förutom detta har man även ett planetarium och ett bibliotek. Totalt har museet en bit över 33 miljoner exemplar av växter, djur, fossiler, mineraler, stenar, meteoriter, mänskliga delar och kulturartiklar. Museet har en vetenskaplig personal som består av 225 personer och sponsrar årligen cirka 120 extraordinära fältexpeditioner.

Museets historia

Allt börjar med Albert Smith Bickmore, ett stort fan av naturhistoria, som fick äran att studera under den kända Harvardprofessorn Louis Agassiz. Flera gånger skrev han förslag om att bygga ett naturhistoriskt museum i New York och nu när han fick uppbackning på sitt genomtänkta förslag skrev New Yorks dåtida guvernör, John Thompson Hoffman, på lagen år 1869 som officiellt skapade det naturhistoriska museum som Bickmore så länge velat ha. Från början låg museet i Arsenal-byggnaden i Central Park men växte snabbt ur denna byggnad och år 1874 började den nuvarande byggnaden att byggas och stod klar tre år senare, 1877. Museets nya president skjutsade museet in i en guldålder av utforskning med början år 1881. Museet blev under de följande årtionden involverad i expeditioner som upptäcker nordpolen, utforskar områden i Sibirien och tränger in i de tätaste djunglerna i Kongo.

Museets samling växer och en expansion av museet påbörjas. Museets samlingar växer ytterligare tack vare gåvor från deltagare i expeditioner. År 1926 fick man bland annat en omfattande samling av däggdjur från den indiska subkontinenten vilket var resultatet av en expedition ledd av Arthur S. Vernay och överste J.C. Faunthorpe. Man började att göra rum för denna samling och år 1930 öppnades den första stora salen för däggdjur. Sedan dess har flera salar som The Hall of Ocean Life, The Hayden Planetarium, The Hall of North American Mammals, The Hall of Primates, The Hall of African Peoples, The Arthur Ross Hall of Meteorites och The Hall of Human Origins, vilket är den senaste salen, öppnats. Med alla samlingar så har museet blivit större och större och är idag ett av världens största.

Saker man inte vill missa

Vid ett besök på museet finns det flertalet saker man inte vill missa. Dynamic Earth Globe är en amfiteater i granit och här kan man ta en titt på jorden från rymden på det massiva projicerande jordklotet. I The Hall of Ocean Life finns en blåval av glasfiber på dryga 30 meter som hänger i luften och påminner oss om de stora mysterierna i havet. I The Hall of North American and African Mammals finns avancerade dioramas som visar pumor, jaguarer och grizzlybjörnar i deras naturliga och magnifika landskap. Här finns även en Tyrannosaurus Rex uppbyggd i full skala och ett Pterosaurskelett, alltså en flygödla. Vare sig man är intresserad av vår planet, det djurliv som funnits och finns eller människans evolution så hittar man det här. The American Museum of Natural History har garanterat något för alla, stora som små.

© 2020 JFA