JFA

Tekniska museet

Tekniska museet är ett av Sveriges mest populära museer och ett måste för alla teknikintresserade eller helt enkelt för alla som är intresserade av hur sakerna omkring oss funkar egentligen. Allt från industrins vagga till framtida visioner och teknik som just nu är under utveckling visas här, på landets största tekniska museum. Ingenjörskonsten och dess utveckling lyfts fram på ett fantastiskt sätt. Ett tekniskt kulturarv både byggs och förvaltas här, man lägger ner resurser på att även dokumentera samtiden och samlar kontinuerligt in mer material. Man har på flera områden ett mycket nära samarbete med flertalet företag, ett antal institutioner och organisationer och utställningarna håller en mycket hög klass.

Tekniska museets historia och utveckling

Museet drivs av en stiftelse och finansieras utöver intäkterna från den egna verksamheten av bidrag från andra stiftelser, näringsliv och fonder samt statliga anslag. Museet ligger på Gärdet på norra Djurgården i Stockholm och det öppnade redan 1936. Under vintern 1923-24 grundade man det men till en början höll man till i lokaler tillhörande IVA (Ingenjörvetenskapsakademien). Ragnar Hjorth har ritat den funktionalistiska byggnaden där man sedan flyttade in och där finns man kvar än idag. De två första utställningarna som öppnades hette ”Gruvan” och ”Maskinhallen” och under 40-talet tillkom utställningar om bl.a. järn och stål, elektroteknik och textilindustri. 1947 blev man en stiftelse och sedan 1964 får man även statliga bidrag. Under 80-talet byggde man ett flertal nya utställningar under kort tid. Hela sju nya basutställningar tillkom på bara fem år i mitten av decenniet vilket verkligen utvecklade museet. Nu under 2000-talet har man börjat frångå fokuset på de permanenta utställningarna något till förmån för kortare temautställningar.

Vad erbjuder museet?

Man riktar särskilt in sig på barn och unga och över hälften av besökarna tillhör också just den ålderskategorin. Att få unga att intressera sig för naturvetenskap och teknik är ett av museets uttalade mål. Att man lyckats med sin ambition klargörs inte bara av populariteten utan också av de utmärkelser man fått, bl.a. Children in Museums Award 2017 och Årets Museum 2016. Skolvisningar såväl som guidade visningar är en viktig del av verksamheten men många väljer också att upptäcka museet på egen hand.

Man får verkligen uppleva tekniken genom att se, känna, experimentera etc. och det finns nästan hur mycket som helst att sysselsätta både barnen och sig själv. Det hålls experimentshower där man får utforska spännande moment, ibland under handledning av någon av veteranerna från Tekniskas vänförening Tekniska Museets vänner. Ett ofta väldigt givande möte för samtliga parter. För de allra minsta finns Teknoleket där barnen efter egen förmåga och intresse kan utforska enklare teknikmoment som kulbanor och kugghjul. Stort och smått, detaljer och helhet.

Museet är som sagt mycket populärt bland barn och unga och skolklasser kommer ofta på besök, även barn i förskoleåldern har stor behållning av museets alla utställningar och möjligheter experiment. Man kan tillgodogöra sig olika delar beroende på ålder och intresse, det finns något för alla. Man har som ambition att vara alla små geniers favoritställe och man tycks onekligen ha lyckats mycket bra.

© 2020 JFA