JFA

Rijksmuseum

Rijksmuseum är ett nederländskt nationellt museum som inhyser framförallt nederländsk konst från 1600-talet. Förutom nederländska objekt har man även en asiatisk avdelning på museet. Museet besöks årligen av cirka 2–2,5 miljoner människor och är rankad på plats 19 globalt.

Historia

Rijksmuseum grundades i Haag år 1800 för att åtta år senare flyttas till det Kungliga slottet i Amsterdam. Museet flyttades senare till Trippenhuis vilket är ett palats mitt i Amsterdam. När det bestämdes att museet skulle få en ny permanent lokal på 1860-talet gick jobbet till arkitekten Pierre Cuypers som designade byggnaden där museet befinner sig idag.

År 1885 var byggnaden helt klar och museet öppnade där samma år. Museet kom till då finansminister Isaac Gogel sade att ett nationellt museum, liknande det franska Louvren, skulle tjäna det nationella intresset och regeringen beslöt sig 1798 att ett sådant museum skulle bli verklighet. När museet öppnade år 1800 hette det National Art Gallery och hyste omkring 200 målningar och historiska föremål. Att museet skulle flyttas beslöts av kung Louis Bonaparte som ville att museet skulle ligga i huvudstaden Amsterdam. De målningar som Amsterdam då ägde blev en del av samlingen. När det bestämdes att en ny byggnad skulle byggas för att inhysa museet hölls en designtävling men ingen av de inlämnade bidragen ansågs vara rätt. Pierre Cuypers deltog i tävlingen men hamnade på en andraplats.

Tretton år senare, 1876, hölls en ny tävling. Pierre Cuypers deltog återigen och vann denna gång. På 1900-talet förändrades museet invändigt genom ändringar i interiör och genom att måla om väggar. År 2003 stängdes huvudbyggnaden för att en stor renovering skulle kunna utföras. Mycket föremål och konst flyttade till en annan del av museet som fortfarande höll öppet. Under renoveringen restaurerades mycket av de gamla inredningarna och golv avlägsnades och byttes ut. Planen var att renoveringen skulle ta fem åt men det tog totalt tio år och drottning Beatrix var med och öppnade huvudbyggnaden den 13 april 2013.

Föremål och konst

Den allra mest kända tavlan som finns på Rijksmuseum är Rembrandts målning Nattvakten från år 1642. Denna tavla kom i museets ägo då museet flyttade till Amsterdam år 1808. Rijksmuseum har ungefär en miljon föremål i sin samling. Föremålen rör konst, hantverk och historia från år 1200 till 2000. Museet visar omkring 8 000 av föremålen i sin samling regelbundet. Museet har framförallt konst från den nederländska guldåldern och föremål som rör Nederländerna, men det finns idag även en asiatisk paviljong där en asiatisk samling visas upp.

År 2012 påbörjade museet ett projekt som syftar till att göra bilder av alla föremål och objekt i museets samling tillgängligt för nedladdning via sin Rijksstudio webbplattform. Det första året lades 125 000 högupplösta bilder upp med målet att lägga till ytterligare 40 000 bilder per år tills hela man lagt upp hela samlingen. På flygplatsen Schiphol i Amsterdam finns en utställning som består av åtta till tio originalmålningar och som ändrar tema och målningar med regelbundna intervaller. Detta lilla mini-Rijksmuseum är beläget efter passkontrollen och inträdet är gratis.

© 2020 JFA