Privat hemtjänst

Hemtjänst för äldre är någonting som tidigare endast fick utföras av kommunalanställd personal. Sen några år tillbaka kan även privata aktörer leverera denna tjänst. Den som vill bedriva hemtjänst privat ansöker om tillstånd hos den kommun man vill verka i. Det är fortfarande kommunen som har ansvar för att de äldre får den vård och omsorg kommunen kan ha privata aktörer som utför arbetet.

Effektivare organisation

 

Den kommunala hemtjänsten består ofta av en stor organisation med många anställda. Det behövs inte bara personal som besöker de gamla och utför tjänsterna i hemmet utan det behövs även arbetsledare och chefer. De som jobbar där kanske inte känner alla de jobbar med och det kommer hela tiden nya vårdbiträden hem till de gamla som känner sig otrygga. För många äldre är det viktigt att det är samma personer som kommer, de kanske har en begynnande demens och kan då bli mycket förvirrade om det ständigt dyker upp nya personer i deras hem. Just det här har många privata aktörer tagit fasta på och de erbjuder en mer personlig service. De kanske är få anställda med bara några kunder och då blir kontakten mellan de äldre och hemtjänstpersonalen mycket bättre. Personalen lär känna sina kunder på ett bra sätt och lär sig vad just de behöver. Visst finns det privata aktörer som är väldigt stora, nästan i samma storlek som den kommunala hemtjänsten. Till exempel finns aktörer som Attendo som är ett stort vårdföretag som inte bara driver hemtjänst utan också äldreboenden och vård av funktionsnedsatta.

Personlig vård i hemmet

Ett par som har tagit fasta på detta med att driva en personlig omvårdnad av de äldre är en mamma och dotter i Njurunda kommun utanför Sundsvall. Emelie och Christina Söderström hade båda jobbat inom hemtjänsten tidigare och bestämde sig för att starta eget tillsammans. Emelie hade bott i Stockholm i några år och jobbat inom privat hemtjänst där. Sen blev hemlängtan för stor, berättar hon för Sundsvalls Tidning. Hon ville hem till sina hemtrakter i Njurunda eller mer specifikt hennes hemby Essvik. Eftersom hon hade trivts så bra med att jobba inom hemtjänsten så ville hon fortsätta med det även hemma i Essvik. Det var dock viktigt att det skulle vara just privat hemtjänst. Så bestämde de sig att starta eget. De har idag elva kunder och de är fyra som jobbar tillsammans. Det gör att de får mycket tid till att lära känna sina kunder. Även de anhöriga är mycket nöjda eftersom de lätt kan få tag på och prata med den som sköter om deras anhöriga.

Stora krav

Den som vill utföra hemtjänst privat får ansöka hos den kommun de vill jobba i. Först behöver de dessutom bli godkända av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, det måste alla som vill arbeta med vård. Sen gäller det att uppfylla vissa ekonomiska och juridiska krav också. Du behöver till exempel registrera en egen firma för att utföra verksamheten. Det är viktigt att vara noggrann när man fyller i sin ansökan så att alla uppgifter blir korrekta. Annars finns risken för att man får avslag. När man sen är igång och jobbar aktivt som hemtjänstutövare är det viktigt att sköta sin firma noggrant. Om man drar på sig obetalda skulder eller betalningsanmärkningar kan trovärdigheten skadas och kunderna väljer kanske någon annan.

Stora krav