Kommunal hemtjänst

Eftersom att det är kommunerna i Sverige som har ansvar för omsorg och vård av den äldre befolkningen så finns även en väl utbyggd kommunal hemtjänst runt om i landet. Den kan nå platser som inte täcks upp av privata aktörer så den är för många äldre det enda alternativet. Men många väljer också frivilligt att köpa sin hemtjänst från kommunen.

Hjälp till äldre

Det är den som köper in hemtjänsten som bestämmer vad den ska utföra. Först beslutas så klart av socialtjänsten om den äldre är i behov av hemtjänst eller inte. Det är särskilda bestämmelser som gäller för huruvida en person har rätt till hemtjänst eller inte. Sen kan den äldre bestämma om de vill betala för till exempel städning, att få komma ut på promenad, handling, matlagning med flera. Kommunen har även som skyldighet att söka upp äldre för att informera dem om deras rättigheter. Ingen ska få glömmas bort och kanske inte ens veta om sina rättigheter. En del äldre är också stolta. De har varit vana att ta hand om sig själva hela sitt långa liv. Många av de som är äldre idag började jobba tidigt. Många redan under det vi idag kallar skolåldern. De gick kanske endast i sex år folkskola och sen tog de anställning som springpojke eller piga. Andra har studerat och sen jobbat sig fram till det de är idag. Nu vill de inte erkänna att de inte längre kan klara sig själva och behöver hjälp. Då är det bra att kommunens handläggare kan söka upp de äldre och se till så att alla får den hjälp de behöver och har rätt till.

Kommunen erbjuder hemtjänst

Även om det idag är möjligt för de äldre att själva välja leverantör av sin hemtjänst så väljer de flesta att få den levererad av kommunen. En del som bor i områden där det saknas privata aktörer måste också välja kommunal hemtjänst. Den som inte känner att de kan klara av vardagen som de brukar har rätt till att få hjälp av hemtjänsten men alla tjänster kostar. Den som behöver kanske väljer att betala extra för att få komma ut på promenad, vilket kan vara svårt för den som är äldre. Synen och rörligheten är kanske inte vad den varit.

Ofta kritiserad

Den kommunala hemtjänsten är ofta kritiserad. Både av de som brukar den och de som jobbar med den. Ett stort problem är att de som jobbar där har alldeles för tajt schema. De hinner helt enkelt inte med det som de ska. Ibland kan det vara beräknat för tre minuter att koka ett ägg till exempel. På den tiden ska den som kommer hinna låsa upp dörren, få av sig kläderna, hälsa och sen koka upp ett ägg. Det ser ju vem som helst att det är en omöjlig ekvation. Den kommunala hemtjänsten är också ofta dyrare. Både för den som betalar för den och för samhället. I många fall beror detta på att kommunen är en mycket större apparat. Det krävs ofta en större organisation än den privata hemtjänsten. Den kommunala har fler anställda, både de som jobbar på fältet och även administratörer och arbetsledare.

Ofta kritiserad