Imperial War Museum

Imperial War Museum är ett krigsmuseum som ligger i Lambeth i södra London. Museet har samlat på sig stora mängder objekt som berättar historier om krig och konflikter. Här finns bland annat flygplan, stridsvagnar och utställningar om krigen. Museet grundades för att inhysa föremål och objekt från den civila och militära krigsinsatsen av Storbritannien under första världskriget. Museet uppmärksammar även offren från krigen och berättar ingående historier berättade av de som var inblandande i kriget.

Museets historia

År 1917 skrev Sir Alfred Mond, en liberal parlamentsledamot, till premiärministern David Lloyd George för att föreslå inrättandet av ett nationellt krigsmuseum. Förslaget godkändes och Mond ingick i den grupp som skulle övervaka samlingen av material som skulle ställas ut i detta nya museum som fick namnet National War Museum. Samlingen växte snabbt efter att Mond rest runt ibland annat Frankrike. I slutet av 1917 bestämdes det att museet skulle byta namn till Imperial War Museum. Den 9 juni 1920 invigdes museet officiellt av Kung George V vid Crystal Palace. För att återspegla museets kejserliga uppdrag innehöll museets styrelseledamöter från Indiens, Sydafrikas, Kanadas, Australiens och Nya Zeelands regeringar.

Museet blev en stor attraktion och redan i slutet av år 1921 hade drygt 2,3 miljoner besökare varit inne på museet. År 1924 flyttade museet till ett mer centralt läge för att göra museet mer lättillgängligt, men de nya lokalerna var alldeles för små. Man befann sig här i tolv år innan man hittade den nuvarande platsen i Lambeth. När andra världskriget bröt ut samlade museet in material för att dokumentera kriget. När de brittiska styrkorna fick brist på utrustning tog man tillbaka en del vapen och material från museet. Museet hölls öppet till i september 1940 och skadades av en Luftwaffe-bomb, året därpå som skadade ett antal skeppsmodeller och sjöflygplan. Museet öppnade gradvis igen i slutet av 1946 och den sista delen av museet var återöppnad år 1949. År 1953 började man samla in material från alla moderna konflikter där brittiska styrkor varit inblandade. Från och med 1970-talet började museet öppna filialer på andra platser varav den första blev Imperial War Museum Duxford. Sedan kom HMS Belfast, The Cabinet War Rooms och Imperial War Museum North som öppnade år 2002.

Museets föremål och objekt

Museet har en mycket blandad samling av föremål. Allt från verk av stora artister, filmskapare och fotografer till flygplan, tankar och skjutvapen. Här finns även dagböcker, brev, minneslappar, broschyrer och affischer som alla har med krig att göra. Museets konstsamling är en av de viktigaste representationerna av brittisk 1900-talskonst. Man har även en stor samling av publicerat material från 1900- och 2000-talet som rör konflikter och krig, utländska och inhemska dokument som täcker en mängd personliga erfarenheter, över 23 000 timmar av film som har med krigen att göra, ett ljudarkiv med över 33 000 inspelningar relaterade till konflikter sedan år 1914 och cirka 11 miljoner krigsfotografier. Man har även samlingar som rör krigsfordon, allt ifrån stridsbåtar och ubåtar till tankar och stridsflygplan. Detta nämnt ovan är bara en liten del av allt museet innehar. De har utöver detta sina utställningar där det exempelvis berättas historier om männen i frontlinjen i olika krig där Storbritannien deltagit. Museet fortsätter att samla på sig föremål än idag då det tyvärr är så att konflikter och krig äger rum även nu.