Hemtjänst

För äldre medborgare som inte är tillräckligt dåliga för att behöva sjukhusvård eller plats på äldreboende finns idag så kallad hemtjänst att tillgå. Det betyder att de gamla bor kvar i sina hem och vårdas där av personal som kommer vid olika tidpunkter. Det kan också röra sig om andra tjänster som de äldre behöver hjälp med, till exempel personlig hygien och städning. Sen ädelreformen 1992 är det kommunerna som ansvarar för omsorgen av de äldre. Men hemtjänst bedrivs även av privata aktörer. Det är upp till den som har rätt till hemtjänst att välja vilken aktör den vill ska leverera hemtjänsten.

Ädelreformen

Ordet hemtjänst kom till på 1990-talet när kommunerna tog över ansvaret för vård av äldre. Före det var det statens ansvar. Precis som skola och barnomsorg var statens ansvar men nu blev kommunens ansvar. Men begreppet med vård i hemmet av äldre har funnits länge. Tidigare kallades den som jobbade med vård och omsorg av äldre i hemmet för hemsamarit. Då var de som bodde hemma ofta relativt friska men kanske behövde hjälp med lite städning och sällskap. Hemsamariten kom på besök och hjälpte till med lite av varje i hemmet. De hade ofta tid att fika och umgås så de äldre inte skulle känna sig ensamma. På den här tiden bodde många fortfarande på landsbygden så de äldre kunde lätt känna sig isolerade. Då var det fint att hemsamariten kom ibland för att kolla upp så att allt stod rätt till. De kunde också hjälpa till med att handla samt bank och postärenden. Då fanns ju även lantbrevbärare som kunde ta hand om att ta ut kontanter och betala räkningar. Idag är ju det ersatt av att folk mest använder internetbanken till dessa tjänster. Kontanter används inte alls så mycket längre. Hemsamariten kanske även hjälpte till att lägga upp håret på papiljotter och se till så att de gamla hade rena kläder. När den gamla kände sig för skröplig för att bo kvar hemma fick den ofta plats på ett serviceboende där det gick att få bättre vård och omsorg än vad hemsamariten kunde erbjuda.

Annat idag

Idag ser situationen för våra äldre något annorlunda ut. Vi lever allt längre och de som idag sköts om av hemtjänsten är ofta mycket sjuka och behöver kvalificerad vård. Därför vårdas de inte bara av vanlig hemtjänstpersonal som vårdbiträden utan också ofta av sjuksköterskor och undersköterskor. Utbildad vårdpersonal kan ta ett större ansvar för de gamlas vårdbehov genom att dela ut mediciner och ge injektioner. De gamla är kanske sängliggande och behöver mediciner flera gånger per dygn. Då kommer till exempel en undersköterska hem till dem och ger medicinerna. Vilken vård den gamla ska ha beslutas av en läkare som sen kan tala om för sjuksköterskor och undersköterskor vad de ska göra. Det kallas att delegera och det betyder att en undersköterska kan dela ut medicin eller utföra behandlingar som egentligen bara en läkare har rätt till.

Minutschema

De som jobbar med hemtjänst idag har sällan tid till att fika eller umgås med de äldre. Många äldre tycker att det är synd. De är kanske ensamma och ser fram emot att få lite besök. Idag är det också mycket svårare att få plats på ett äldreboende och det är ständigt brist på platser där. Det gör att de gamla får bo hemma allt längre. En del trivs bra med det men många känner sig otrygga och ensamma.

Minutschema