Framtidens museum online

Man kan beskriva ett museum på lite olika sätt men kort och gott är det en samling med kulturhistorisk konst, som man samlat genom åren för att bevara världens historia. Men idag finns det inte bara kulturhistoriska museer utan det är en salig blandning ute på marknaden. Detta beror också på att man inte riktigt vet hur man ska definiera ett museum. Det har varit lite delade meningar kring definitionen på ett museum, därav alla de olika museer som finns. Syftet med museer är att de ska bidra till samhällets utveckling. Tanken med det är att människor ska få mer kunskap om kulturarv, historia och kulturupplevelser och samtidigt få uppleva historian. Men med tanke på att det finns museer som har lite annorlunda inriktningar är det alltså svårt att helt definiera vad ett museum egentligen är. Det finns till exempel möbelmuseum, legomuseum, is-museum, idrottsmuseum, konstmuseum och mycket mer. Samtidigt är det mycket bra idéer och väldigt bra aktiviteter för samhället, men enligt beskrivningen på vad ett museum är så stämmer den beskrivningen inte riktigt in.

Museer i Sverige

Museer i Sverige
Museer i Sverige

I Sverige finns det en hel uppsjö med olika museer runtom i hela landet. Och det går ingen nöd på variation på museerna heller för den delen. Det finns allt från konstmuseer till ekomuseer och kulturhistoriska museer och många fler. Även om museerna är utspridda i hela landet finns det mest museer i Sveriges huvudstad, Stockholm. Där finns också tre mycket stora och populära museer som heter Naturhistoriska museet, Tekniska museet och Vasamuseet. Besökare på museer har ökat med åren och år 2019 hade museer över 20 miljoner besökare. Det är en ökning på 9 procent från år 2018. Museer är en rolig aktivitet och upplevelse för både enskilda personer och även för hela familjen, och i Sverige finns det dessutom många museer som har fritt inträde. Andra museer i Sverige som sticker ut och inte riktigt följer kulturhistoria är ”ABBA the museum”, Stockholms spelmuseum, polismuseer och fotografiska museet.

Kommer museer stänga för allmänna besökare?

När Covid-19 – viruset bröt ut i världen har mycket skett digitalt, vilket trots allt har fungerat riktigt bra. Museer och mycket annat har tvingats stänga för att inte sprida smittan vidare. Även om det finns många fördelar med att mycket kan ske digitalt kommer det förmodligen aldrig bli samma upplevelse som man får när man besöker museer personligen. Men att möjligheten att ”besöka” museer digitalt finns gynnar med största sannolikhet både museerna och samhället. I synnerhet för de människor som inte har möjlighet att besöka museerna personligen. När man går på museum får man komma föremålen närmare. Man kan också få en guidad tur på vissa museer, där det berättas om varje specifikt föremål. Givetvis kan man få en guide även om man ”besöker” museet digitalt, men det är just det att man inte kommer föremålen lika nära på samma sätt. När man besöker museer personligen får man en känsla av att man får åka tillbaka i tiden för ett ögonblick. Det är också det som är själva upplevelsen när man besöker museer personligen.