JFA

British Museum, London, England

British Museum ligger i stadsdelen Bloomsbury i London. Det grundades år 1753 och utgick ifrån den irländska vetenskapsmannen Sir Hans Sloanes privata kulturhistoriska samlingar från hela världen. Sir Sloane ville inte se livsverket skingrat efter sin död och testamenterade därför allt till dåvarande kung George II. Samlingen bestod av tusentals böcker och skrifter, antikviteter, grafik, torkade växter och kuriosa från Egypten, Grekland, Rom, Orienten och Amerika. British Museum inrättades i Montagu House och öppnades som det första gratis museet för allmänheten i världen. Flera avknoppningar av museet har skett. Till exempel gav samlingarna av de naturhistoriska föremålen upphov till Natural History Museum 1887, som ännu är ett av världens främsta naturhistoriska museum.

Universellt museum

British Museum grundades som ett ”universellt museum”. De kulturhistoriska föremålen från världens hörn berättade kittlande historier från tidernas begynnelse fram till idag. Under de nästföljande 250 åren av brittisk expansion växte samlingarna från de första 71 000 föremålen till nutidens över tretton miljoner objekt. Föremål från James Cooks och andra äventyrares resor i Söderhavet på 1770-talet ställdes ut på museet och fascinerade omvärlden. Under 1800-talet grundades museets stora samling av forntidens artefakter. Grekiska, romerska och egyptiska föremål, objekt från Afrika, Asien och Oceanien skeppades hem till England och hamnade på British Museum. Redan år 1823 fick samlingarna flytta från det anspråkslösa Montagu House till nuvarande byggnad på Great Russel Street, byggd som ett grekiskt tempel.

Berömda sevärdheter

Kairos museum

Numera är museet främst ett museum för antikviteter, kultur- och konstföremål från hela världen. Museet har tio olika avdelningar. Department of Egypt and Sudan innehåller flest föremål från forntida Egypten i världen, bortsett från Kairos museum, med över 100 000 föremål. Skulpturer, papyrus, bruksföremål, kistor och smycken. Här kan man beskåda den berömda Rosettastenen från Egypten från 196 fKr. Stenen har inristningar på tre språk, egyptiska hieroglyfer, grekiska och demotic, ett annat forntida egyptiskt skriftspråk. Rosettastenen är grunden till vår kunskap om hieroglyfer idag.  Samlingen av papyrusrullar i museet är unik. En av dem är Abbottpapyrusen från 1100-talet fKr.Den berättar historien om en dåtida gravplundring. Publikfavorit är rummen med de över 140 egyptiska kistorna och mumierna, tusentals år gamla. Department of Greece and Rome innehåller även den över 100 000 föremål, från 3000-talet fKr och framåt. Parthenon Marbles, Parthenonskulturerna, är en av de viktigaste källorna om vår kunskap om antika Grekland. Den anglosaxiska avdelningen visar fynd från gravar i Britannien, bland annat den tvåtusenåriga Sutton Hoo mask. Andra sevärdheter är The Standard of Ur från Mesopotamien, och föremål från mausoleet i Karia, en gång kallat ett av världens sju underverk. The Round Reading Room från 1857 var under 150 år centrum för tusentals studenter och forskare som kom för att ta del av museets enorma bibliotek. Sir Sloanes samlingar av böcker och publikationer lade senare grunden till ett nytt museum, British Library. Här finns några av de mest värdefulla böckerna i världen, till exempel Lindisfarneevangelierna, samt enda överlevande exemplaret av eposet Beowulf.

Tillbaka hem

Då många föremål i museet är insamlade i tider av brittisk kolonialism, görs nu anspråk på att somligt ska återföras till sina hemländer. En av de mest uppmärksammade dispyterna handlar om Parthenonskulpturena som krävs tillbaka av Grekland.

© 2020 JFA