JFA

Akropolismuseet

Akropolismuseet är ett arkeologiskt museum där man fokuserar på den arkeologiska platsen där Akropolis låg. Museet ligger därmed i Aten, Grekland och byggdes för att visa upp och inneha de artefakter som finns i området. De föremål museet visar är från den grekiska bronstiden till den romerska och bysantiska Grekland. Museet är inte gammalt utan började byggas år 2003 varpå museets organisation bildades fem år senare. Museet hade invigning den 20 juni 2009 och har sedan dess lockat många nyfikna besökare.

Historia

Innan detta nybyggda museum byggdes fanns ett tidigare Akropolismuseum som hade en stor del av skulpturerna som funnits i Akropolis. Detta museum stängdes år 2007 och det nya invigdes år 2009. Detta nya Akropolismuseum beslutade den grekiska regeringen om att bygga redan i slutet av 1980-talet men började alltså inte byggas förens år 2003. Byggnadens design var gjord av arkitekten Bernard Tschumi och var tänkt att likna det närliggande Parthenon. Parthenon är ett tempel som byggdes på 400-talet f.Kr. som en hyllning till Pallas Athena. För att kunna likna detta tempel krävdes lite speciallösningar i form av att ändra traditionella dimensioner och design. Museet har också seismisk teknik då området utsätts för jordbävningar ganska frekvent. Det nya Akropolismuseet var tänkt att stå färdigt år 2004, lagom till de olympiska spelen i Aten. Denna plan gick dock i stöpet då man gjorde flera arkeologiska fynd på byggplatsen. Man hittade bland annat hem från den tidiga kristna perioden och inuti dessa hem återfanns artefakter som marmorbyster, tidsenligt mosaikgolv och flera kärl av sorten amforor. Byggandet av museet blev kraftigt försenat samtidigt som man gjorde om konstruktionen för hur man skulle bygga upp museet. Man ändrade på konstruktionen så att besökare skulle kunna kika genom transparenta golvpaneler för att på så sätt kunna se de funna artefakterna under sina fötter. Utgrävningen under marknivå fortsätter än idag och platsen under mark kommer vara tillgänglig för besökare när utgrävningen är klar.

Att se som besökare

Som besökare kommer man inte bli besviken på vad Akropolismuseet innehar, så länge man är intresserad av antika föremål såklart. Redan innan man gått in genom entrén kan man se resterna av en gammal by som ligger i närheten av museet. När man korsar bottenvåningen ligger den första samlingen av objekt framför besökaren. När man fortsätter längre in är det ett stigande brett glasgolv man går på och runtomkring en finns där fynd från Akropolis sluttning. Det genomskinliga golvet gör att man ser direkt ned där utgrävningen pågår för fullt. Bland museets många skatter finns artefakter från arkaiska, klassiska och romerska perioder. Alla föremål har hittats i Parthenon, på Akropolis sluttningar eller på andra närliggande platser i direkt anslutning till Parthenon och Akropolis. Museet är stort och indelat i olika kategorier. I en del har de föremål som härstammar från 500-talet f.Kr till 500-talet e.Kr. Här finns imponerande porträtt, romerska kopior av klassiska mästerverk och skildringar av filosofer och historiska figurer. Då utgrävningen fortsätter under museet är en sak säker; museet kommer bara bli bättre och bättre. Speciellt när man är helt klar med utgrävningen och man då får besöka platsen. Det är något som kommer locka många nya besökare.

© 2020 JFA